"Consulting&Business" jurnalina müsahibə

CMS şirkətinin əməliyyat şöbəsinin nümayənlərindən alınan müsahibə Consulting&Business jurnalının rüblük sayında dərc edilmişdir.


4 views0 comments