top of page

"Consulting&Business" jurnalina müsahibə

CMS şirkətinin əməliyyat şöbəsinin nümayənlərindən alınan müsahibə Consulting&Business jurnalının rüblük sayında dərc edilmişdir.


10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page