top of page

8 noyabr -2020 Türkmənçay müqaviləsi

1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi əsasında 40,000 erməni Azərbaycan ərazilərinə köçürüldü. 1829-cu ildə Ədirnə sülh müqaviləsi əsasında da Osmanlı ərazisində yerləşən daha 90,000 erməni Azərbaycana yerləşdirildi. Rus hakimiyyəti həmin erməniləri əsasən Naxçıvan, İrəvan xanlığı və Qarabağ xanlığı ərazilərində yerləşdirdi. V.İ. Moşkovun 1828-də çəkdiyi bu qravür Persiyadan Rus İmperiyasının keçmiş sərhədlərinə, Azərbaycan ərazisinə köçürülən 40,000 ermənini təsvir edir. Zaqafqaziyada ermənilərin yerləşdirilməsinin əsas ideoluqu A.S. Qriboedov, təşkilatçısı isə İ.V. Paskeviç-İrevanskiydir.


Under the terms of the Turkmenchay Treaty, 40,000 Armenians were resettled in Azerbaijan. Following the conclusion in 1829 of the Peace Agreement in Edirne, 90,000 Armenians who had been living in the Ottoman Empire were also resettled in Azerbaijan. The Russian authorities resettled the Armenians primarily on the territory of the Nakhchivan, Iravan and Garabagh khanates.

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page